De ‘Power 100’, de lijst die jaarlijks het krachtenveld in de internationale kunstwereld meet, heeft een sprekende uitkomst dit jaar: antiracismebeweging Black Lives Matter (BLM) staat op nummer 1. Het laat de golfbeweging zien vanuit de protesten naar de culturele sector, namelijk de toenemende aandacht voor het koloniaal verleden en diversiteit. Wij hebben als MDSoC al veel mooie initiatieven mogen bezoeken over dit onderwerp. Daarbij was steeds de vraag: Hoe ga je als instelling met deze gevoelige geschiedenis om? Een vraag die tevens leidt tot veel discussie zowel binnen als buiten de sector.

 

Er worden dan ook vaak stevige stellingen ingenomen over hoe diversiteit een plek moet krijgen binnen het culturele landschap. Maar wat als je zo’n stelling neemt als een beginpunt voor een open dialoog. Waar stellingen niet simpelweg worden beantwoord met een ‘ja’ of ‘nee’, maar een manier zijn om een conversatie op gang te brengen over deze ingewikkelde kwesties.

My daily shot of culture gaat het gesprek aan

In de blogserie De stelling leggen wij verschillende stellingen voor aan professionals binnen de culturele sector. Wat betekent ‘diversiteit’ voor hen en hoe zien zij de toekomst binnen de sector voor zich? In deze serie hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het debat, waar een platform wordt gecreëerd waar er open dialogen over diversiteit worden gevoerd.

Alle blogs binnen deze serie:
Lara Nuberg

Lara Nuberg

We bepreken de stelling: ‘Ondanks de hernieuwde aandacht voor het koloniale verleden van Nederlands-Indië wordt het maar geen onderdeel van de algemene Nederlandse geschiedenis.’ Lara Nuberg, schrijfster van onder andere de blog ‘Gewoon een Indisch meisje’ en ‘In haar voetsporen’, geeft antwoord. Lees hier 

Aspha Bijnaar

Aspha Bijnaar

In de culturele sector zoals in de kunst valt er nog veel te winnen. Het bracht ons tot de stelling: “Om diversiteit te bevorderen in de culturele sector, moet er kritisch gekeken worden naar hogere functies binnen culturele organisaties.” Aspha Bijnaar, projectleider van Musea Bekennen Kleur, geeft antwoord. Lees hier 

Mitchell Esajas

Mitchell Esajas

Op de Anton de Kom -herdenkingsdag in The Black Archives vorig jaar, stelde Simone Zeefuik, dat dit ook een hype kan zijn. Lijkt dit een jaar na dato te kloppen of is er daadwerkelijk ruimte voor structurele verandering binnen de sector? De stelling deze keer luidt dan ook:  ‘De grote hoeveelheid aandacht voor het koloniaal verleden binnen de culturele sector is een hype.’ Mitchell Esajas geeft antwoord.. Lees hier 

Meer over diversiteit in de cultuursector

Voor Musea Bekennen Kleur hebben wij inmiddels 5 vlogs gemaakt met als doel in beeld te brengen hoe verschillende Nederlandse musea in actie komen om meer inclusiviteit in de museale sector te bereiken. Ook maakt Jip in samenwerking met Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de serie Media Kwestie. In de eerste aflevering spreekt ze acteur Andre Dongelmans en onderzoeker Serena Daalmans over diversiteit en representatie in de reclamewereld.

 

Daimy Comijs

Daimy Comijs

Blogger D(e) Stelling

Daimy Comijs (1996) heeft een grote interesse in het koloniaal verleden en doet hier op verschillende manieren onderzoek naar als masterstudent Publieksgeschiedenis aan de UvA. Deze interesse is mede ontstaan door haar eigen familiegeschiedenis. Haar familie is van Afro-Indische komaf en zij probeert deze geschiedenis ook zelf te ontrafelen door hier blogs over te schrijven. Op dit moment is zij ook betrokken als assistent tentoonstellingsmaker bij een tentoonstelling over koloniale erfenis bij het Tropenmuseum voor haar masterstage. In de toekomst hoopt zij deze geschiedenissen bij een groter publiek te krijgen. “Ik denk dat D(e) Stelling een goed initiatief is om een dialoog te creëren over verschillende belangrijke onderwerpen wat betreft diversiteit en op deze manier ook het publiek te betrekken.” 

Meer informatie

Contact

shot of culture
Schiemond 20-22
3024 EE Rotterdam
info@shotofculture.nl
(+31) 06 49 21 74 96